Новини

03/09/2014

Беритбената зрелост настъпва през месец септември и октомври.

Беритбената зрелост настъпва през месец септември и октомври.

Повече

04/09/2012

На 03.09.2012 бе пусната в експолатация базата за съхранение на плодове

На 03.09.2012 бе пусната в експолатация базата за съхранение на плодове

На 03.09.2012 г. беше пусната новата база за съхранение и сортиране на произведените органични плодове на "Яблена Натура". Капацитета на базата е 2000 тона, като технологията за съхранение е последно поколение.

Повече