На 02.04.2012 г. започна строителството на база за съхранение на плодове.

02/04/2012

На 02.04.2012 г. започна строителството на база за съхранение на плодове. Технологията, с която ще се съхранява базата е последно поколение и ще даде възможност плодовете от последната реколта да се съхраняват 12 месеца.

На 02.04.2012 г. започна строителството на база за съхранение на плодове. 10 На 02.04.2012 г. започна строителството на база за съхранение на плодове. 11

Назад