Тера- или земята и нейната медицина. Препарати с биодинамичен произход.

17/09/2021

Тера- или земята и нейната медицина. Препарати с биодинамичен произход.

Р. Щайнер твърди, че новите научни изследвания за космоса и неговите влияния ще замести старите мъдрости и суеверия или поне така ще се наложи.  На базата на собствените си възприятия и опит той въвежда биодинамичните препарати. Използвайки природните принципи и материали, като растения и животински продукти комбинирани в специални рецепти и определени сезони добавени към купчините компост, Щайнер концентрира силите в недрата на компоста за да организира хаотичните елементи в него. Крайният продукт е лековит  за Тера(земята), която на свой ред извлича новите жизнени сили от космоса. Два от препаратите се използват върху самото поле преди засаждане, за да стимулира живота а другият върху растенията и техните листа за да подсилят процеса фотосинтеза. Резултатите са научно изследвани и с голяма ефективност. 

Ние от Яблена Натура обичаме да използваме тези принципи, като по този начин се грижим за вас и вашето здраве.

Назад