Айдаред

Получен е от кръстосването на Джонатан х Вагенер в щата Айдахо, САЩ, от L. Verner през 1935 година. Размножава се от 1942 година. Разпространен е в САЩ, Канада, Швейцария и др. У нас е внесен през 1963 година и е разпространен слабо.
Дървото е умеренорастящо. Короната е кълбовидна, при по-старите дървета до разлата, гъста. Цъфтежът е ран. Има много добра родовитост. Плодовете придобиват беритбена зрелост през третото десет дневие на септември. Те са много едри (70 х 80 mm), със средно тегло 246 g, кълбовидни, слабо сплеснати, почти изцяло размиточервени. Приличат на плодовете на Джонатан. Месото е белезникаво, с розови прослойки, фино зърнесто, умерено сочно, приятно сладко, с много добро до отлично качество.

Направете запитване