Сертификат за добри земеделски практики Global G.A.P

GLOBAL GAP
серификат за добри земеделски практики

Представяме на Вашето внимание сертификат за добри земеделски практики в съответствие със стандартите на Global G.A.P.

“Яблена Натура” е единствената биологична фирма на българския пазар, специализирана в производството и преработката на биологични ябълки, която притежава Global G.A.P. сертификат.

Стандартът Global G.A.P. за добри земеделски практики има изисквания в няколко основни аспекта, на които земеделското стопанство трябва да отговаря – контрол и интегрирано управление на препаратите за растителна защита, хигиена по време на прибиране на реколтата и обработката на продукцията, безопасни условия на труд и обучение на персонала и т.н.

Количка
Scroll to Top