Общи условия за пазаруване

СЪГЛАСИЕ С НАШИТЕ ЗАКОННИ УСЛОВИЯ

Ние сме Яблена Натура и Партньори („Компания“, „ние“, „нас“, „наш“), компания, регистрирана в България на пл. Саранск. 2А, Ботевград, София 2140. Ние управляваме уебсайта http://www.yablenanatura.com („Сайтът“), както и всички други свързани продукти и услуги, които препращат или се свързват с тези правни условия („Правните условия“) (наричани заедно „Услуги“ “). Можете да се свържете с нас на телефон +359897448493, имейл на yablenanatura@gmail.com или по пощата на пл. Саранск. 2А, Ботевград, София 2140, България. Тези Правни условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице („Вие“), и Яблена Натура и Партньори, относно вашия достъп до и използването на услугите. Вие се съгласявате, че с достъпа до Услугите сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Правни условия. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАКОННИ УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНО ВИ Е ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО. Продължавайки да използвате Услугите след датата на влизане в сила на промените, вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Услугите са предназначени за потребители, които са навършили 13 години. Всички потребители, които са непълнолетни в юрисдикцията, в която пребивават (обикновено на възраст под 18 години), трябва да имат разрешение и да бъдат пряко контролирани от своя родител или настойник, за да използват Услугите. Ако сте непълнолетен, трябва да накарате вашия родител или настойник да прочете и да приеме тези Правни условия, преди да използвате Услугите. Препоръчваме ви да отпечатате копие от тези Правни условия за ваша документация.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. НАШИТЕ УСЛУГИ
2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
5. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ
6. ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
7. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС
8. НАСОКИ ЗА ПРЕГЛЕДИ
9. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
10. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
11. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
12. НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА
13. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
14. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ
15. ПРИЛАГАЩ ЗАКОН
16. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
17. КОРЕКЦИИ
18. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
19. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
20. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
21. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ
22. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ
23. РАЗНИ
24. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

1. НАШИТЕ УСЛУГИ
Информацията, предоставена при използване на Услугите, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава. Съответно тези лица, които изберат да получат достъп до Услугите от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в нашите Услуги, включително целия изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики в Услугите (наричани заедно „Съдържание“ ), както и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога („Марките“). Нашето съдържание и марки са защитени от законите за авторското право и търговските марки (и различни други права върху интелектуалната собственост и закони за нелоялна конкуренция) и договори в Съединените щати и по света. Съдържанието и Марките се предоставят във или чрез Услугите „КАКТО СА“ само за ваша лична, некомерсиална употреба или вътрешни бизнес цели. Вашето използване на нашите Услуги При спазване от ваша страна на настоящите Правни условия, включително раздела „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ“ по-долу, ние ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем и отменим лиценз за: достъп до Услугите; и изтеглете или отпечатайте копие на която и да е част от Съдържанието, до която сте получили надлежен достъп. единствено за ваша лична, некомерсиална употреба или вътрешни бизнес цели. Освен както е посочено в този раздел или другаде в нашите Правни условия, никаква част от Услугите и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани , лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение. Ако желаете да използвате Услугите, Съдържанието или Знаците, различни от посочените в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, моля, изпратете заявката си до: yablenanatura@gmail.com. Ако някога ви дадем разрешение да публикувате, възпроизвеждате или показвате публично каквато и да е част от нашите Услуги или Съдържание, вие трябва да ни идентифицирате като собственици или лицензодатели на Услугите, Съдържанието или Марките и да гарантирате, че всяко известие за авторско право или собственост се появява или се вижда при публикуване, възпроизвеждане или показване на нашето Съдържание. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в Услугите, Съдържанието и Марките. Всяко нарушение на тези Права на интелектуална собственост ще представлява съществено нарушение на нашите Правни условия и правото ви да използвате нашите Услуги ще бъде прекратено незабавно.

Вашите предложения и приноси
Моля, прегледайте внимателно този раздел и раздела „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ“, преди да използвате нашите Услуги, за да разберете (a) правата, които ни давате, и (b) задълженията, които имате, когато публикувате или качвате съдържание чрез Услугите. Изпращания: Като ни изпращате директно всеки въпрос, коментар, предложение, идея, обратна връзка или друга информация относно Услугите („Изпращания“), вие се съгласявате да ни прехвърлите всички права на интелектуална собственост върху такова Изпращане. Вие се съгласявате, че ние ще притежаваме това Предоставяне и имаме право на неговото неограничено използване и разпространение за всякакви законни цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас. Приноси: Услугите може да ви поканят да чатите, да допринасяте или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функции, по време на които можете да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали към нас или чрез Услугите, включително, но не само текст, писания, видео, аудио, снимки, музика, графики, коментари, рецензии, предложения за рейтинг, лична информация или друг материал („Принос“). Всяко Изпращане, което е публично публикувано, също се третира като Принос. Разбирате, че Приносите може да се видят от други потребители на Услугите и вероятно чрез уебсайтове на трети страни. Когато публикувате Приноси, вие ни давате лиценз (включително използването на вашето име, търговски марки и лога): Публикувайки приноси, вие ни предоставяте неограничен, неограничен, неотменим, постоянен, неизключителен, прехвърляем, безвъзмезден, напълно платено, световно право и лиценз за: използване, копиране, възпроизвеждане, разпространение, продажба, препродаване, публикуване, излъчване, преименуване, съхраняване, публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превод, откъс (изцяло или частично), и да използва вашите приноси (включително, без ограничение, вашето изображение, име и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни или други, за да подготви производни произведения на или да включи в други произведения вашите приноси и да сублицензира предоставените лицензи В тази секция. Използването и разпространението ни може да става във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали. Този лиценз включва използването от наша страна на вашето име, име на фирма и име на франчайз, както е приложимо, както и всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена, лога и лични и търговски изображения, които предоставяте.

Вие носите отговорност за това, което публикувате или качвате: Като ни изпращате Изпращания и/или публикувате Приноси чрез която и да е част от Услугите или правите Приноси достъпни чрез Услугите, като свързвате своя акаунт чрез Услугите с който и да е от вашите акаунти в социалните мрежи, вие: потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с нашите „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ“ и няма да публикувате, изпращате, публикувате, качвате или предавате чрез Услугите каквото и да е Изпращане, нито публикувате какъвто и да е Принос, който е незаконен, тормозещ, насаждащ омраза, вреден, клеветнически, неприличен, малтретиращ , злоупотреба, дискриминация, заплаха за всяко лице или група, сексуално явен, фалшив, неточен, измамен или подвеждащ; до степента, допустима от приложимото законодателство, да се откажете от всички морални права върху всяко такова Предоставяне и/или Принос; гарантираме, че всяко такова Изпращане и/или Приноси са оригинални за вас или че имате необходимите права и лицензи за изпращане на такива Изпращания и/или Приноси и че имате пълното право да ни предоставите горепосочените права във връзка с вашите Изпращания и /или вноски; и гарантираме и заявяваме, че вашите Изпращания и/или Приноси не представляват поверителна информация. Вие носите цялата отговорност за вашите Изпратени материали и/или приноси и изрично се съгласявате да ни възстановите всички загуби, които може да претърпим поради нарушение от ваша страна на (a) този раздел, (b) права на интелектуална собственост на трета страна или ( в) приложимо право. Можем да премахнем или редактираме вашето Съдържание: Въпреки че нямаме задължение да наблюдаваме каквито и да било приноси, ние ще имаме правото да премахваме или редактираме всякакви приноси по всяко време без предизвестие, ако по наше разумно мнение считаме, че тези приноси са вредни или нарушават тези Правни Условия. Ако премахнем или редактираме такива Приноси, можем също така да спрем или деактивираме вашия акаунт и да ви докладваме на властите. Нарушаване на авторски права Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че който и да е материал, достъпен във или чрез Услугите, нарушава авторски права, които притежавате или контролирате, моля, незабавно вижте раздела „НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА“ по-долу.

3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Използвайки Услугите, вие заявявате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) вие ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази информация за регистрация, ако е необходимо; (3) имате правоспособност и сте съгласни да спазвате тези Правни условия; (4) не сте на възраст под 13 години; (5) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате, или ако сте непълнолетен, сте получили разрешение от родител да използвате Услугите; (6) няма да осъществявате достъп до Услугите чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (7) няма да използвате Услугите за незаконни или неоторизирани цели; и (8) използването на услугите от ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба. Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме право да спрем или прекратим вашия акаунт и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Услугите (или която и да е част от тях).

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
Може да се наложи да се регистрирате, за да използвате Услугите. Вие се съгласявате да запазите паролата си поверителна и ще носите отговорност за всяко използване на вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от вас потребителско име, ако преценим, по наше усмотрение, че това потребителско име е неподходящо, неприлично или по друг начин неприемливо.

5. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ
Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Услугите за каквато и да е цел, различна от тази, за която предоставяме Услугите. Услугите не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално препоръчани или одобрени от нас. Като потребител на Услугите вие ​​се съгласявате да не: Систематично извличане на данни или друго съдържание от Услугите за създаване или компилиране, пряко или непряко, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас. Измамват, мамят или подвеждат нас и други потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли. Заобикаляте, деактивирате или по друг начин се намесвате в свързаните със сигурността функции на Услугите, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Услугите и/или Съдържанието, съдържащо се в тях. Пренебрегват, опетняват или по друг начин вредят, по наше мнение, нас и/или Услугите. Използвайте всяка информация, получена от Услугите, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице. Използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение. Използвайте Услугите по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби. Участвайте в неоторизирано поставяне в рамка или свързване към Услугите. Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), който пречи на която и да е страна да използва и се наслаждава на услугите без прекъсване или модифицира, влошава, нарушава, променя или се намесва в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на Услугите. Участвайте в каквото и да е автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения или използване на извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни. Изтрийте известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание. Опит да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител. Качвайте или предавайте (или опитвайте да качвате или предавате) всякакъв материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително без ограничение формати за обмен на ясни графики („gifs“), 1 × 1 пиксела, уеб грешки, бисквитки , или други подобни устройства (понякога наричани “шпионски софтуер” или “пасивни механизми за събиране” или “pcms”). Пречат, прекъсват или създават неоправдана тежест върху Услугите или мрежите или услугите, свързани с Услугите. Тормозите, дразните, сплашвате или заплашвате някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Услугите за вас. Опитайте се да заобиколите всякакви мерки на Услугите, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Услугите или която и да е част от Услугите. Копирайте или адаптирайте софтуера на Услугите, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код. Освен ако не е разрешено от приложимото законодателство, дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или извършвайте обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ или по някакъв начин съставляващ част от Услугите. Освен ако не е резултат от използване на стандартна търсачка или интернет браузър, използвайте, стартирайте, разработвайте или разпространявайте всякаква автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до Услугите, или използвате или стартирате неоторизиран скрипт или друг софтуер. Използвайте агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки в Услугите. Правете каквото и да е неразрешено използване на Услугите, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители чрез електронни или други средства с цел изпращане на нежелан имейл или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшив претекст. Използвайте Услугите като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Услугите и/или Съдържанието за всяко начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.

6.ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Услугите може да ви поканят да чатите, да допринасяте или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функции и може да ви предоставят възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате, или да излъчва съдържание и материали към нас или в Услугите, включително, но не само текст, писания, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (наричани заедно „Приноси“). Приносът може да се вижда от други потребители на Услугите и чрез уебсайтове на трети страни. Като такива, всички приноси, които предавате, могат да бъдат третирани като неповерителни и несобствени. Когато създавате или предоставяте каквито и да било приноси, вие по този начин заявявате и гарантирате, че: Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или представянето, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите Приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или морални права на всяка трета страна. Вие сте създател и собственик на или имате необходимите лицензи, права, съгласия, версии и разрешения да използвате и да упълномощавате нас, Услугите и други потребители на Услугите да използват вашите Приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Услугите и тези Правни условия. Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко идентифицируемо физическо лице във вашите Приноси да използвате името или образа на всяко такова идентифицируемо физическо лице, за да позволите включването и използването на вашите приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Услуги и тези Правни условия. Вашите приноси не са фалшиви, неточни или подвеждащи. Вашите приноси не са непоискани или неоторизирани реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови съобщения или други форми на привличане. Вашите приноси не са неприлични, непристойни, похотливи, мръсни, насилствени, тормозещи, клеветнически, клеветнически или по друг начин неприемливи (както е определено от нас). Вашите приноси не осмиват, подиграват, пренебрегват, сплашват или злоупотребяват с никого. Вашите приноси не се използват за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или клас хора. Вашите приноси не нарушават приложим закон, наредба или правило. Вашите приноси не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна. Вашите приноси не нарушават нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин предназначени да защитят здравето или благополучието на непълнолетни. Вашите приноси не включват никакви обидни коментари, които са свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически недъг. Вашите приноси не нарушават по друг начин или не водят до материали, които нарушават, никоя разпоредба на тези Правни условия или който и да е приложим закон или наредба. Всяко използване на Услугите в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Правни условия и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на вашите права за използване на Услугите.

7. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС
Публикувайки вашите приноси към която и да е част от Услугите, вие автоматично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате правото да ни предоставяте неограничен, неограничен, неотменим, постоянен, неизключителен, прехвърляем, безвъзмезден, напълно – платено, световно право и лиценз за хостване, използване, копиране, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродаване, публикуване, излъчване, преименуване, архивиране, съхраняване, кеширане, публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превод, предаване, извадка (в изцяло или частично) и да разпространява такива Приноси (включително, без ограничение, вашето изображение и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни или други, и да изготвя производни произведения на или да включва в други произведения, такива Приноси и предоставяне и разрешава сублицензиране на горепосоченото. Използването и разпространението може да става във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали. Този лиценз ще се прилага за всяка форма, медия или технология, известна сега или разработена по-нататък, и включва използването от наша страна на вашето име, име на фирма и име на франчайз, както е приложимо, и всяка от търговските марки, марките за услуги, търговските имена, лога, и лични и търговски изображения, които предоставяте. Вие се отказвате от всички морални права във вашите Приноси и гарантирате, че моралните права не са били заявени по друг начин във вашите Приноси. Ние не претендираме за собственост върху вашите приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си Приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във вашите Приноси, предоставени от вас в която и да е област на Услугите. Вие носите цялата отговорност за вашите приноси към Услугите и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от каквито и да е правни действия срещу нас по отношение на вашите приноси. Ние имаме правото, по наше единствено и абсолютно усмотрение, (1) да редактираме, редактираме или променяме по друг начин всеки Принос; (2) да прекатегоризирате всички Приноси, за да ги поставите на по-подходящи места в Услугите; и (3) да проверява предварително или да изтрива всички Приноси по всяко време и по каквато и да е причина, без предизвестие. Ние нямаме задължение да наблюдаваме вашите приноси.

8. НАСОКИ ЗА ОТЗИВИ
Може да ви предоставим области в Услугите, за да оставите отзиви или оценки. Когато публикувате рецензия, трябва да спазвате следните критерии: (1) трябва да имате опит от първа ръка с лицето/юридиката, за която се рецензира; (2) Вашите отзиви не трябва да съдържат обидни ругатни или обиден, расистки, обиден или насаждащ омраза език; (3) вашите отзиви не трябва да съдържат дискриминационни препратки, основани на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане; (4) вашите отзиви не трябва да съдържат препратки към незаконна дейност; (5) не трябва да сте свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви; (6) не трябва да правите никакви заключения относно законността на поведението; (7) не можете да публикувате неверни или подвеждащи твърдения; и (8) не можете да организирате кампания, насърчаваща други да публикуват рецензии, независимо дали са положителни или отрицателни. Можем да приемем, отхвърлим или премахнем рецензии по наше усмотрение. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да проверяваме рецензиите или да изтриваме рецензии, дори ако някой смята рецензиите за нежелателни или неточни. Рецензиите не са одобрени от нас и не представляват непременно нашите мнения или вижданията на някой от нашите филиали или партньори. Ние не поемаме отговорност за какъвто и да е преглед или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от какъвто и да е преглед. С публикуването на рецензия вие ни предоставяте постоянно, неизключително, световно, безплатно, напълно платено, преотстъпващо и сублицензируемо право и лиценз за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване по всякакъв начин, показване, изпълнение и /или да разпространявате цялото съдържание, свързано с прегледа.

9. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Услугите може да съдържат (или може да бъдете изпратени чрез Сайта) връзки към други уебсайтове („Уебсайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайни, музика, звук, видео, информация, приложения , софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“). Такива уебсайтове на трети страни и съдържание на трети страни не се проучват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за уебсайтове на трети страни, до които се осъществява достъп чрез Услугите, или публикувано съдържание на трети страни на, достъпни чрез или инсталирани от Услугите, включително съдържанието, точността, обидата, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или в съдържанието на трети страни. Включването, свързването към или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или каквото и да е съдържание на трети страни не означава одобрение или одобрение от наша страна. Ако решите да напуснете Услугите и да получите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, вие го правите на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че тези Правни условия вече не са регулаторни. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, до който навигирате от Услугите, или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от Услугите. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат през други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтове на трети страни, и ще ни държите невинни от всякаква вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги. Освен това, вие трябва да ни държите невинни за всякакви загуби, понесени от вас, или щети, причинени на вас, свързани със или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трети страни или какъвто и да е контакт с уебсайтове на трети страни.

10. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме Услугите за нарушения на тези Правни условия; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Правни условия, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше усмотрение и без ограничение да откажем, да ограничим достъпа до, да ограничим наличността или да деактивираме (до степента, в която това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях; (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от Услугите или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин са обременителни за нашите системи; и (5) управляваме по друг начин Услугите по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Услугите.

11. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: https://yablenanatura.com/data-privacy/. Използвайки Услугите, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Правни условия. Моля, имайте предвид, че Услугите се хостват в България. Ако имате достъп до Услугите от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в България, тогава чрез продължаващото използване на Услугите вие ​​прехвърляте данните си в България , и вие изрично се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработени в България.

12. НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА
Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че който и да е материал, наличен във или чрез Услугите, нарушава авторски права, които притежавате или контролирате, моля, незабавно ни уведомете, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу („Известие“). Копие от вашето Уведомление ще бъде изпратено до лицето, което е публикувало или съхранило материала, адресиран в Уведомлението. Моля, имайте предвид, че съгласно приложимото законодателство може да бъдете подведени под отговорност за щети, ако направите съществени погрешни твърдения в Уведомление. По този начин, ако не сте сигурни, че материалът, разположен в или свързан към Услугите, нарушава вашите авторски права, трябва да обмислите първо да се свържете с адвокат.

13. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Тези Правни условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Услугите. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ ЗАКОННИ УСЛОВИЯ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКА ПРИЧИНА ИЛИ ЗА НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ИЗЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на която и да е трета страна, дори ако може да действате от името на трета страна партия. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, преследване на гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

14. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ
Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Услугите по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме информация за нашите Услуги. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугите. Не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана с Услугите, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, преустановяваме или променяме по друг начин Услугите по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да получите достъп или да използвате Услугите по време на престой или прекъсване на Услугите. Нищо в тези Правни условия няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме Услугите или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с тях.

15. ПРИЛАГАЩ ЗАКОН
Тези Правни условия се управляват и тълкуват съгласно законите на България, като използването на Конвенцията на ООН за договори за международни продажби на стоки е изрично изключено. Ако обичайното ви пребиваване е в ЕС и сте потребител, вие освен това притежавате защитата, предоставена ви от задължителните разпоредби на закона във вашата страна на пребиваване. Яблена Натура и партньори, както и вие, се съгласявате да се подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата в София, което означава, че можете да предявите иск за защита на правата си за защита на потребителите по отношение на тези Правни условия в България или в държава от ЕС в който живеете.

16. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове, до която имате достъп. Ако искате да насочите вниманието ни към тази тема, моля свържете се с нас.

17. КОРЕКЦИИ
В Услугите може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията в Услугите по всяко време, без предварително известие.

18. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА КАКТО Е И КАКВОТО Е НАЛИЧНО. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ Е НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ СЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И N ЗА НАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ, ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИ, (2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, (3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И /ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ СПИРАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ УСЛУГИТЕ, (5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА, И/ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКОЙ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, НИКАКЪВ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВЪРЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОКАЗВАНО В НЯКОЙ БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА ПЕЕТЕ И НИЕ НЕ ЩЕ ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ПО ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е УМЕСТНО.

19. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКАКВА ТРЕТА СТРАНА ЗА ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАС, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

20ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорност, искове или искания, включително разумни адвокати ‘ такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) вашите вноски; (2) използване на Услугите; (3) нарушение на тези Правни условия; (4) всяко нарушение на вашите декларации и гаранции, посочени в тези Правни условия; (5) нарушение от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (6) всяко открито вредно действие спрямо всеки друг потребител на Услугите, с когото сте се свързали чрез Услугите. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита на такива искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки подобен иск, действие или процедура, които са предмет на това обезщетение, след като узнаем за това.

21. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ
Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на Услугите с цел управление на изпълнението на Услугите, както и данни, свързани с използването на Услугите от ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие носите цялата отговорност за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели с помощта на Услугите. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на каквито и да било такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

22. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ
Посещението на Услугите, изпращането на имейли до нас и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и в Услугите, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

23. РАЗНИ
Тези Правни условия и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас в Услугите или по отношение на Услугите, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Нашият неуспех да упражним или наложим което и да е право или разпоредба на тези Правни условия не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Правни условия действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Правни условия се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Правни условия и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение, създадено между вас и нас в резултат на тези Правни условия или използване на Услугите. Вие се съгласявате, че тези Правни условия няма да бъдат тълкувани срещу нас по силата на това, че сте ги съставили. С настоящото вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Правни условия и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Правни условия.

24. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
За да разрешите жалба относно Услугите или да получите допълнителна информация относно използването на Услугите, моля, свържете се с нас на: Яблена Натура и Партнърс, Саранск пл. 2А Ботевград, София 2140 България Телефон: +359897448493 yablenanatura@gmail.com

Количка
Scroll to Top